Office : 1-700-707-118

הגדרות כלליות על מחיר הזהב המצוטט:
מחיר הספוט (Silver spot price) –  המחיר המצוטט בבורסה לאונקיה (31.1 גרם) במחיר זה ניתן לרכוש “אונקית כסף על הנייר” (ETF) בבורסה לסחורות בארה”ב ובאנגליה.
מחיר שוק (Silver market price)-  המחיר לאונקיה (31.1 גרם) שבו חברות הכסף הגדולות מוכנות למכור אונקיה  לצרכנים פרטיים בד”כ המחיר הינו 10% מעל מחיר הספוט, מאחר שמדובר בהעברת בעלות ממשית של הכסף.